Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Οι κίνδυνοι από την κάρτα του πολίτη

Aπο Ypaspistis
Το Κράτος αφού γνωρίζει όλα τα ανωτέρω, αν αγοράζεις δεξιές εφημερίδες η αριστερές η κεντροαριστερές ηχριστιανικά έντυπα αρχίζει να κατανοεί τα πολιτικά και θρησκευτικά σου φρονήματα. Επίσης αγοράζονταςβιβλία τα οποία είναι χριστιανικού η πολιτικού η άλλου περιεχομένου, καταλήγει στο συμπέρασμα για ταπολιτικά η θρησκευτικά σου φρονήματα.
Επίσης η κάρτα του πολίτη θα είναι βιβλιάριο υγείας, που σημαίνει ότι το Κράτος και ο κάθε ένας θα μπορεί χωρίς μεγάλη δυσκολία να διαπιστώνει τις ασθένειες που έχει ο κάθε πολίτης. Με ποιό δικαίωμα το Κράτος να γνωρίζει το τι ασθένειες έχω περάσει η έχω σήμερα;
Ακόμη η κάρτα του πολίτη θα είναι βιβλιάριο τραπέζης, που σημαίνει ότι το Κράτος και ο κάθε ένας θα μπορεί χωρίς μεγάλη δυσκολία να γνωρίζει την οικονομική μου κατάσταση. Οπότε αν χρωστώ στην εφορία ηστο Κράτος, χωρίς δυσκολία θα μπορούν με σχετική νομοθεσία να μου παίρνουν τα χρήματά μου μέσα απότην Τράπεζα αφού έχουν άμεση ενημέρωση και πρόσβαση.
Επιπλέον η κάρτα του πολίτη θα είναι ποινικό μητρώο, που σημαίνει ότι θα είναι γνωστές οποιεσδήποτεποινές που μου έχουν επιβληθεί, στον κάθε ένα που θα έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική μου κάρτα.
Η κάρτα του πολίτη θα είναι δίπλωμα και άδεια οδήγησης, διαβατήριο, ταυτότητα, πιστοποιητικό γεννήσεως και γενικά θα περιέχει όλες τις πληροφορίες γύρω από το πρόσωπό μου.
Το Κράτος και ο καθένας θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή εάν ταξιδεύω η που ευρίσκομαι και τι καθημερινά κάνω. Όλα αυτά ονομάζονται στενή κρατική παρακολούθηση του προσώπου μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου